Historiek

History

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rollegem

De allereerste vermelding die we kunnen terugvinden over onze huidige harmonie is op een document in de stadsbibliotheek die spreekt over een optocht in Kortrijk in 1848, voorafgegaan door het “muziek van de parochie van Rolleghem”. 

 

Oorspronkelijk bedoeld om het stille dorpsleven wat op te vrolijken, wordt op 10 september 1861 een fanfare gesticht onder het voorzitterschap van burgemeester Constantin Vandermeersch. 

In 1887 wordt Remi Salembier voorzitter. De eerste vlag dateert van 1889 en in 1928 krijgt de fanfare haar 2e vlag. In 1945 wordt de fanfare omgevormd tot harmonie. 

 

In 1905 volgt Albert Vandeghinste op 25-jarige leeftijd zijn oom op als voorzitter en blijft gedurende 62 jaar voorzitter. 

 

Op 9 april 1961, d.i. 100 jaar na de officiële stichting, wordt het eerste Lenteconcert georganiseerd. Naar aanleiding van dit eeuwfeest, wordt de harmonie gemachtigd vanaf dan de naam “Koninklijk” te dragen. 

 

In 1963 krijgen de muzikanten hun eerste uniform en in 1972 wordt een majorettekorps opgericht, dat maar een 8-tal jaar zal bestaan. 

 

In 1967 volgt Georges Vandeghinste Albert Vandeghinste als voorzitter op. 

 

1977 begint onder een slecht gesternte voor de harmonie. Op 4 januari wordt iedereen verrast door het plotse overlijden van toenmalig voorzitter Georges Vandeghinste. Zijn opvolger wordt naamgenoot Lucien Vandeghinste. Tijdens de eerste jaren van zijn voorzitterschap zal Lucien, die daarin gesteund wordt door een ambitieuze dirigent in de persoon van Jean-Luc Bertel, ervoor zorgen dat de harmonie terug een bloeiende vereniging wordt. 

 

In 1980 vertaalt dit zich in het oprichten van een drumband. Datzelfde jaar krijgen de muzikanten ook een nieuw kostuum, het tweede in de geschiedenis van de harmonie. 

 

De harmonie floreert en in 1986 wordt het 125-jarig bestaan met stijl gevierd. Op 6 juni 1986 concerteert de muziekkapel van de Luchtmacht in de St.-Antoniuskerk en op 22 juni is er een muziekfestival waarin we 5 korpsen uit de omliggende gemeentes mochten verwelkomen alsook de internationale showband Axel (NL). Beide manifestaties zorgen voor een grote volkstoeloop in onze gemeente. 

Onze harmonie telt op dat moment 38 muzikanten en 5 leden in de drumband. 

 

Na het vertrek van Jean-Luc Bertel in 1987 begint een periode van terugval die tot midden de jaren negentig zal aanhouden. Dankzij een twintigtal volhardende muzikanten en de onverdroten inzet van de nieuwe dirigent Francis Goemaere kan het tij gekeerd worden. Jonge muzikanten vervoegen de rangen en het aantal muzikanten groeit opnieuw tot een dertigtal, wat voor een kleine gemeente als Rollegem helemaal niet slecht is. 

Ter gelegenheid van het Lenteconcert op 19 april 1997 worden de muzikanten en leden van de drumband in een nieuw kostuum gestoken. 

 

In november 1999 overlijdt de voorzitter Lucien Vandeghinste na een slepende ziekte. Na enkele maanden als interim-voorzitter gefungeerd te hebben, neemt Albert Leplae de fakkel over. Onder zijn voorzitterschap wordt in 2001 het 140-jarig bestaan van de harmonie gevierd. 

Het hele jaar door worden activiteiten opgezet, met onder meer een denderende Oberbayernavond, een muziekfestival en met als klap op de vuurpijl, de inwijding van onze nieuwe vlag op zondag 2 december 2001 naar aanleiding van het jaarlijks Sint-Ceciliafeest. 

 

Maar het kan verkeren om het in de woorden van Bredero te zeggen en vlug ook. In april 2002 wordt er ingebroken in ons lokaal café-feestzaal Domino. Vandalen stichten brand en de feestzaal wordt volledig vernield. Het cafégedeelte waar zich ons repetitielokaal bevindt wordt door de eigenlijke brand gespaard, maar de rookschade is enorm.  

Ook het instrumentarium van onze drumband is zwaar beschadigd. Noodgedwongen moeten wij ons geplande Lenteconcert annuleren. De repetities kunnen gedurende een aantal weken niet doorgaan en dit laat zijn sporen na. De trein is moeilijk terug op de rails te krijgen en eind april 2003 neemt Francis Goemaere na 16 jaar als dirigent afscheid van de harmonie. 

 

Begin september 2003 doet Nico Desmedt zijn intrede als nieuwe dirigent en eind november 2003 kondigt Albert Leplae zijn ontslag aan als voorzitter. Zijn plaats wordt ingenomen door Roger Lesaffre. Samen met de nieuwe dirigent kan hij het voor elkaar krijgen dat er in Rollegem gestart wordt met muziekonderwijs, zodat kinderen uit de eigen gemeente opnieuw warm kunnen gemaakt worden om lid te worden van de harmonie. 

Ook de heer Lesaffre laat na enige tijd weten dat hij niet langer voorzitter kan zijn. Een moeizame zoektocht begint en na lang aandringen stemt bestuurslid Els Dewaele in om vanaf maart 2007 voorzitter te worden. Samen met ondervoorzitter Gratienne Herie zet zij haar schouders onder het jeugdbeleid waardoor de notenleerklassen stelselmatig groeit. 

Sedert 2008 hebben we zelfs terug een jeugdensemble, dat Nico Desmedt onder zijn vleugels neemt. De opvolging voor de harmonie is verzekerd!  

 

Tijdens het concert van 2018 nemen zowel de drumbandinstructeur Bruno Vanoverbeke als de dirigent Nico Desmedt afscheid van de Rollegemse drumband en harmonie. 

Opvolging wordt gevonden in de eigen rangen. Jonas Hoorens neemt de uitdaging aan om de drumband verder te begeleiden. 

Trompettiste Melinda Cornette neemt het dirigeerstokje over om de harmonie te begeleiden. Ook voor onze jeugdharmonie vinden we een opvolging in Pieterjan Veranneman. 


Na enkele moeilijke jaren waar corona heel de wereld wat parten speelt, kunnen we toch enkele pluspunt vinden.

In 2020 neemt onze drumband, 24 personen met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar, deel aan het Toonmoment van Vlamo. Hier krijgen zij lof van de jury om met zo'n grote en jonge groep aanwezig te zijn.

In 2022 kunnen we ook na 2 jaar uitstel eindelijk ons concert "Kings & Queens" spelen. Later dat jaar speelde de harmonie voor de eerste keer een dansavond in de parochiezaal. Met "Let's Dance" sloot dirigente Melinda haar dirigentcarrière bij ons af.


Opvolging vonden we bij de Dominootjes. Pieterjan Veranneman wisselt van stokje en neemt de volwassen onder zijn hoede.

Voor onze Dominootjes vonden we met Wouter Vangheluwe een waardige vervanger.